Zagoria via sources: Arizona, Kansas lead for Selby